Ens renoven el Certificat de muntatge de finestres

Un any més, l’Institut Rosenheim d’Alemanya ens ha renovat el Certificat de Muntatge de Finestres Finstral. Això vol dir que:

  • Les seves finestres i portes s’ instal·laran d’acord amb les directrius oficials del manual de muntatge. Es a dir, es realitzaran segons les avançades tècniques europees.
  • Els nostres instal·ladors participen en cursos periòdics de formació, amb la qual cosa estan sempre formats tècnicament i amb la major professionalitat.

Només un muntatge realitzat de manera professional garanteix un segellat òptim i una gran hermeticitat.

Això suposa aconseguir uns excel·lents valors d’aïllament tèrmic i acústic i per tant, una major eficiència durant molts anys.