Ens renoven el Certificat de muntatge de finestres

Un any més, l’Institut Rosenheim d’Alemanya ens ha renovat el Certificat de Muntatge de Finestres Finstral. Això vol dir que:

Primer de tot, les seves finestres i portes s’ instal·laran d’acord amb les directrius oficials del manual de muntatge. Es a dir, es realitzaran segons les avançades tècniques europees.
D’altra banda, els nostres instal·ladors participen en cursos periòdics de formació, amb la qual cosa estan sempre formats tècnicament i amb la major professionalitat.
Finalment, només un muntatge realitzat de manera professional garanteix un segellat òptim i una gran hermeticidad. Això suposa aconseguir uns excel·lents valors d’aïllament tèrmic
i acústic i per tant una major eficiència durant molts anys.

Nombre de paraules: 91.