L’aïllament acústic

Aconseguir un bon aïllament acústic és de vital importància degut a l’alta contaminació acústica que està present, gairebé, a totes les ciutats. Moltes suporten nivells superiors als 65 decibels que, segons l’Organització Mundial de la Salut, són el màxim de dB que podem tolerar.

Per aconseguir ambients tranquils i confortables, el soroll no ha de sobrepassar els 35-40 dB per el dia i els 25-30 dB per la nit.

AMB FACTORIA CANABAL EL SOROLL DEIXARÀ DE SER UN PROBLEMA.

Amb les nostres finestres Finstral i el nostre sistema de muntatge certificat garantim importants reduccions acústiques.  Aquestes poden anar dels 34 fins als 47 decibels.

Com ho fem?:

VIDRES I PANELLS ESPECIALS PER A L’AÏLLAMENT ACÚSTIC

 • Amplia combinació de vidres amb protecció acústica silence i gas argó a l’interior
 • Adhesió perimetral del vidre en el perfil de la fulla
 • Panells acústics també per protegir el calaix de persiana

PERFILERIA AMB LA MÀXIMA HERMETICITAT

 • Junta central amb goma tubular i ergonòmica que proporciona major estanquitat que la doble junta
 • Hermeticitat a l’aire Clase 4 segons EN 12207
 • Ferratges d’alta qualitat per aconseguir que la finestra ajusti perfectament

PERFECTA CONNEXIÓ A L’OBRA AMB MUNTATGES DE QUALITAT

 • Un muntatge de qualitat és fonamental per aconseguir la no filtració del soroll exterior
 • Disposem del Certificat de Muntatge atorgat per Finstral i l’Institut IFT de Rosenheim
 • Instal·lem aplicant les més estrictes normatives i directrius europees adaptant-nos a les situacions concretes de cada obra

Per últim, s’ha de tenir en compte que, diversos estudis internacionals han constatat la relació entre l’excés de soroll a l’ambient amb:

 • Malalties cardiovasculars
 • Trastorns d’irritabilitat, insomni, cansament, etc.
 • Disminució del rendiment i de la concentració en el dia a dia
 • Estrés
 • Alteracions del metabolisme i del sistema nerviós

Per això, és molt important aïllar de manera efectiva les nostres llars i llocs de treball del soroll exterior. Només així podrem augmentar el nostre benestar.