Certificació energètica

Divendres passat el Govern central va aprovar finalment el reial decret sobre el procediment bàsic per a la certificació energètica. A partir de l’1 de juny els pisos, locals comercials i oficines en venda o lloguer hauran de posseir un certificat energètic A partir de l’1 de juny els pisos, locals comercials i oficines en venda o lloguer hauran de posseir un certificat energètic. Serà l’etiqueta que indicarà el consum energètic. L’A serà la millor qualificació (menor consum energètic), i la G, la pitjor (major consum).

L’objectiu d’aquesta mesura és informar al consumidor sobre l’eficiència energètica de l’habitatge o local que és a punt d’adquirir. S’estima que entre dos edificis de les mateixes dimensions, l’estalvi energètic entre una qualificació A i una qualificació G pot ser del 70%, és a dir que l’inquilí o comprador d’un habitatge amb qualificació A pagarà el 70% menys que el propietari d’un habitatge de qualificació G per aconseguir els mateixos nivells de comfortabilitat, segons dades de la signatura Certicalia.

El col·legi d’ Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona ha engegat el Test Energia perquè totes les persones interessades puguin conèixer quin és el comportament energètic del seu habitatge. El test mesura el consum real de l’habitatge, tant d’electricitat com de gas i també analitza els hàbits de les persones que habiten en ella.

Els indicadors que es valoren són l’envolupant de l’edifici, aïllaments existents, ponts tèrmics, qualitat de portes i finestres, les instal·lacions generadors d’energia, la calefacció i refrigeració de l’edifici, l’aigua calenta sanitària ACS i il·luminació.

En la normativa actual es requereixen unes mesures de reducció del consum i uns equips que afavoreixin l’estalvi energètic. Amb el d’estalvi i eficiència energètica 2011-2020 s’actuarà sobre els següents segments de l’edificació:

Aïllaments tèrmics i finestres que millorin l’eficiència energètica.

Il·luminació de baix consum

Equips de climatització i refredadores d’aigua d’alta eficiència

Millora de calderes

Radiadors per aigua a baixa temperatura i sol-sostre radiants

Ascensors d’alta eficàcia

Sistema de gestió, control i regulació òptims.

Per tant, aquesta certificació suposa que els habitatges amb millors qualificacions tindran un preu superior i major preferència. I per descomptat un estalvi energètic: si són realitzades les obres de millora proposades, estalviarà en la seva factura energètica.

Fonts:
Boletín oficial del Estado www.lavanguardia.com www.certificateficienciaenergetica.net Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona

Recordi que com més aïllant és la finestra (valor O) major estalvi energètic s’aconsegueix, per tant les nostres finestres i el nostre sistema de treball contribuiran notablement a l’obtenció d’una major certificació per al seu habitatge o local. …

This post is also available in: Castellà