Certificat passivhaus

Què és el certificat passivhaus?

El certificat Passivhaus es tracta d’un document que reconeix amb caràcter oficial que les cases són mereixedores de ser considerades sostenibles.
Passivhaus, de l’ alemany casa passiva, i de l’anglès passive house standard, és un estàndard per a la construcció d’habitatges. Es basa en aixecar construccions que mantinguin les condicions atmosfèriques ideals en el seu interior.

Per a això, han de comptar amb gran aïllament tèrmic, un rigorós control de filtracions i una màxima qualitat de l’aire interior. A més s’ha d’aprofitar l’energia del sol per a una millor climatització, reduint el consum energètic de l’ordre del 70% (sobre les construccions convencionals).

La cases Passivhaus tenen un consum molt baix d’energia en calefacció i refrigeració. Comparat amb la normativa vigent actual a Alemanya, gasten aproximadament un 80% menys d’energia. En el cas de Passivhaus Espanya es podria arribar a una millora del 60% respecte al consum estàndard d’un edifici nou, aconseguint-se la millor classificació energètica possible: classe A.

Per tant, per a aconseguir la Certificació Passivhaus s’han de complir amb els requisits de sostenibilitat. I per a això, és de summa importància tenir en compte l’envolupant de l’edifici, és a dir, l’espai que delimita la part interior de l’exterior,  i un correcte i adequat sistema de ventilació en l’habitatge. Les parets han de gaudir d’un suficient aïllament i d’unes bones cobertes que aconsegueixin evitar els temuts ponts tèrmics. També és fonamental impedir que es filtri l’aire per finestres i portes.

Per últim, volem fer referència al Certificat Passivhaus del que disposa Finstral amb el model de finestra FIN-Window Nova-line 90 PVC-PVC.
https://database.passivehouse.com/de/components/details/window/finstral-ag-fin-window-nova-line-90-1427wi04

En la web de Passivhaus està disponible el certificat i també aquest sistema perquè es puguin fer les simulacions de càlcul amb ell. En funció de les dimensions de la finestra, amb una o dues fulles i seleccionant el vidre que es desitgi.

https://www.passivehouse.es/