Les finestres i l’estètica

“Les finestres defineixen l’estètica dels edificis”

L’arquitectura és un joc de proporcions, formes i materials; a més d’una resposta concreta a necessitats concretes. L’arquitectura és llibertat i obligació. I les finestres? Són l’element essencial en la cerca d’una combinació perfecta de funcionalitat i estètica. L’arquitecta Perrine Ernest ens parla del paper clau de les finestres en el disseny de façanes i edificis.

Quin paper exerceix la finestra com a element arquitectònic?

Perrine Ernest: Les superfícies envidrades tenen una enorme rellevància en el disseny de l’envolupant de l’edifici. Al contrari que un mur, el vidre reflecteix, per dir-ho així, l’absència de material. Les finestres donen ritme i aporten una certa lleugeresa a l’estructura.Des del punt de vista conceptual, les finestres són un element destacat del llenguatge arquitectònic. Representen el punt de partida de tota una sèrie de jocs geomètrics i contribueixen a la composició del conjunt. Les finestres donen caràcter a les façanes i caracteritzen l’estètica dels edificis.

Quins criteris estètics aplica vostè, com a arquitecta, per a triar les finestres?

Depèn de l’edifici, de l’estil arquitectònic i de les exigències del client. El resultat final ha de ser harmoniós. El que es pot observar actualment és la tendència a “ocultar” el marc de les finestres. Els perfils són cada vegada més estrets i prims i, per tant, gairebé invisibles. Però des del punt de vista estètic pot ser igualment interessant ressaltar i emfatitzar el marc de manera conscient. Per exemple, ressaltar els perfils de les fulles o destacar-los amb una estudiada combinació de materials.

Fins quin punt la modularitat i materialitat de les finestres influeixen en l’arquitectura?

Molt senzill. Amb la llibertat formal creix la nostra llibertat de composició. Una gran selecció de materials, formes i colors que es puguin combinar entre ells gràcies a una estructura modular augmenta infinitament les nostres possibilitats, fins i tot pel que fa als detalls. Des del color dels perfils fins a les varetes distancials dels vidres, des de la composició dels vidres fins a decidir quanta transmissió lluminosa volem… tot es pot dissenyar i personalitzar a mesura.

Però, un aspecte que sempre s’ha de considerar és la interacció entre l’interior i l’exterior, no és cert?

Sí, les finestres poden, per exemple, emmarcar vistes o jugar amb les perspectives. Grans superfícies envidrades fan que desaparegui el límit entre l’interior i l’exterior generant un efecte espacial particular. Però també els petits espais es poden revaloritzar posicionant hàbilment una finestra i dotar-los de certa amplitud. La llum defineix els espais.

Quina importància tenen les finestres per al benestar i la qualitat de vida?

Són infinitament importants. Les finestres ens aporten llum i sense llum no podem viure. A més de la llum natural indirecta, amb un estudi detallat de la ubicació de les finestres, també és possible deixar entrar llum solar directa en l’edifici. El joc de llums i ombres que es crea en l’espai va transformant-se al llarg del dia i contribueix al benestar.

Quines són les tendències estètiques actuals, en quina direcció evolucionen?

El nostre present aquestá marcat per l’aspecte de l’eficiència energètica. L’arquitectura contribueix de manera important a la sostenibilitat i això es reflecteix també a través del disseny. El desafiament radica a reduir al màxim la petjada energètica dels edificis i a continuar desenvolupant el llenguatge formal arquitectònic.

Com es pot aconseguir?

D’una banda, triant materials reciclables, la fabricació dels quals danyi el menys possible el medi ambient. D’altra banda, mitjançant l’envolupant eficient dels edificis, que garanteixi un òptim aïllament i al mateix temps que aprofiti, per exemple, l’energia solar passiva. Però la sostenibilitat pot significar, així mateix, projectar edificis flexibles que s’adaptin a les exigències d’ús. D’aquesta manera s’evitaran les reestructuracions.

Quina importància té la sostenibilitat en l’elecció d’un producte?

A l’hora de triar un element constructiu, avui dia, no es poden ignorar qüestions com la durabilitat i la sostenibilitat. Evidentment se sumen altres criteris, com el preu i l’equipament tècnic, etc., però, per a l’envolupant de l’edifici, la durabilitat i la sostenibilitat són decisius.

L’arquitecta Perrine Ernest dirigeix, des de 2014, juntament amb els seus dos socis, l’estudi d’arquitectura Specimen a Bèlgica.

Ajuts del Consorci Metropolità

Ajuts del Consorci Metropolità 2021

S’ha aprovat el programa d’ajuts per fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació d’habitatges privats existents a l’àrea metropolitana de Barcelona. La finalitat dels ajuts del Consorci Metropolità de l’Habitatge és fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat, per tal d’incidir en la qualitat de vida dels ciutadans, la millora de les condicions d’habitabilitat i la millora del paisatge urbà.

En quant a les millores energètiques i de sostenibilitat seran subvencionables les actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica, com són:

 • La millora de l’aïllament de l’habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic.
 • La incorporació de proteccions solars en les obertures.
 • El canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables).
 • La substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED, entre d’altres.
 • La instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

La quantia màxima de les subvencions a concedir per habitatge serà del 35 % del cost subvencionable, fins a un màxim de 5.000 euros.

El termini de presentació de la sol·licitud d’ajuts i de la corresponent documentació s’obre el dia 1 de febrer de 2021 i finalitza el 31 de desembre de 2021.

Per a mes informació, consulta la pàgina web del Consorci Metropolità de l’Habitatge:

https://www.cmh.cat/web/cmh/ajuts/programes/programa-habitabilitat-2021

Si compleixes amb els requisits i vols canviar les teves finestres, portes o persianes, contacta amb nosaltres i demana’ns pressupost, nosaltres t’ajudarem amb el procés de la sol·licitud.

Així doncs: aprofita els ajuts per a renovar les teves finestres a Factoria Canabal, per unes més eficients tèrmicament i acústicament.

ajuts-consorci-metropolita

 

Certificat passivhaus

Què és el certificat passivhaus?

El certificat Passivhaus es tracta d’un document que reconeix amb caràcter oficial que les cases són mereixedores de ser considerades sostenibles.
Passivhaus, de l’ alemany casa passiva, i de l’anglès passive house standard, és un estàndard per a la construcció d’habitatges. Es basa en aixecar construccions que mantinguin les condicions atmosfèriques ideals en el seu interior.

Per a això, han de comptar amb gran aïllament tèrmic, un rigorós control de filtracions i una màxima qualitat de l’aire interior. A més s’ha d’aprofitar l’energia del sol per a una millor climatització, reduint el consum energètic de l’ordre del 70% (sobre les construccions convencionals).

La cases Passivhaus tenen un consum molt baix d’energia en calefacció i refrigeració. Comparat amb la normativa vigent actual a Alemanya, gasten aproximadament un 80% menys d’energia. En el cas de Passivhaus Espanya es podria arribar a una millora del 60% respecte al consum estàndard d’un edifici nou, aconseguint-se la millor classificació energètica possible: classe A.

Per tant, per a aconseguir la Certificació Passivhaus s’han de complir amb els requisits de sostenibilitat. I per a això, és de summa importància tenir en compte l’envolupant de l’edifici, és a dir, l’espai que delimita la part interior de l’exterior,  i un correcte i adequat sistema de ventilació en l’habitatge. Les parets han de gaudir d’un suficient aïllament i d’unes bones cobertes que aconsegueixin evitar els temuts ponts tèrmics. També és fonamental impedir que es filtri l’aire per finestres i portes.

Per últim, volem fer referència al Certificat Passivhaus del que disposa Finstral amb el model de finestra FIN-Window Nova-line 90 PVC-PVC.
https://database.passivehouse.com/de/components/details/window/finstral-ag-fin-window-nova-line-90-1427wi04

En la web de Passivhaus està disponible el certificat i també aquest sistema perquè es puguin fer les simulacions de càlcul amb ell. En funció de les dimensions de la finestra, amb una o dues fulles i seleccionant el vidre que es desitgi.

https://www.passivehouse.es/

 

Mesures d’ higiene i prevenció

Mesures d’ higiene i prevenció Covid-19

Davant la situació d’ emergència provocada per la Covid-19, hem implementat en la nostra empresa mesures d’ higiene i prevenció per a garantir la protecció  i la seguretat de tots.

El nostre equip propi d’operaris va equipat amb els mitjans de protecció obligatoris i adopta les pràctiques higièniques i mesures de prevenció necessàries.

Els garantim que estem preparats per oferir un servei impecable en tot moment, també al nostre Finstral Studio.

Com sempre, agraïm la seva confiança i la seva col·laboració.

Proteccion-covid

 

Les finestres panoràmiques

Les finestres panoràmiques i la seva història

Deixar entrar la llum i aire ha estat sempre la principal funció de les finestres. Però no sempre ni a tot arreu s’han construït les finestres panoràmiques.

Les àmplies vistes ja es consideraven un luxe reservat a les viles, representatives en l’ Antiga Roma. El filòsof Sèneca es mofava que en l’època de la República Romana els banys haguessin tingut petites obertures mentre que en la seva època un bany sense grans finestres era considerat un amagatall de paneroles. Ja abans, Plinio el Jove, havia recomanat finestres amb vista i pintures de paisatges com a elements imprescindibles d’una vida noble en la vila.

Tanmateix,  al segle I, el poeta Estacio, glorificava el gabinet de curiositats i les vistes des de les finestres com la cúspide del seu retrat literari d’una vila de Sorrento.

Aquest vincle entre les vistes i el gaudiment va portar en l’ Edat Mitjana a un rebuig generalitzat de les vistes i de les finestres amb vista. En l’ Antiguitat Tardana del Cristianisme, la renúncia total dels eremites a tenir finestres en les seves cel·les va ser considerada símbol d’especial pietat i ascetisme.
La contemplació plaent de la bellesa de la naturalesa va ser reprovada com pecaminosa perquè distreia de la contemplació i la reflexió. La vanitosa vista “vana vista” danyava l’esperit dels creients.

Quadre com a finestra

D’altra banda, al segle XV, l’ humanista i arquitecte Leon Battista Alberti exigia als mestres d’obra una bona vista com a característica distintiva dels palaus i viles senyorials. Ell també dóna per descomptat que airejar i il·luminar són les funcions realment necessàries de les finestres. Però elogia les vistes emmarcades arquitectònicament com a garantia del gaudiment i el plaer que aquestes haurien d’oferir, més enllà de les seves funcions directes.
Alberti va donar la volta a la comparació feta en l’ Antiguitat de les vistes a través d’una finestra com una pintura.

La “finestra com a quadre” de l’ Antiguitat passava a ser el “quadre com a finestra”. Alberti descriu el nou quadre com una aparent vista a través d’una imparcial i rectangular finestra.

Fins i tot, la denominació de Windows per al sistema informàtic de Bill Gates, ha estat interpretada com a al·lusió a la “finestra aperta” d’ Alberti. (Llibre d’ Anne Frieberg, The Virtual Window, from Alberti to Microsoft).

Open Day Finstral Partner Studio Factoria Canabal

open day a Finstral partner Studio factoria Canabal

Celebrem un Open Day Finstral Partner Studio Factoria Canabal aquest 22 de novembre de 16h a 21h.

Les finestres fan màgia amb la llum, ofereixen protecció a la família, aporten confort a la llar i donen caràcter a la façana dels edificis. Aquest complex equilibri de funcionalitat, estètica i qualitat és imprescindible per obtenir una finestra perfecta.

Fa més de 20 anys que treballem amb Finstral, una empresa entre les capdavanteres  europees del sector, que des de 1969 desenvolupa i fabrica finestres d’alta qualitat i de les poques que controla directament tota la cadena de producció. Això li permet garantir un disseny elegant i àmplies possibilitats de personalització sense perdre els més alts estàndards d’aïllament.

Com que la finestra perfecta és diferent per a cadascú de nosaltres, hem volgut oferir un espai on estudiar, projectar i dissenyar conjuntament amb els nostres clients les millors solucions per a cada una de les seves necessitats.

I aquest lloc és el nostre nou Finstral Partner Studio on podran satisfer les seves exigències fent un recorregut per les quatre dimensions que componen la finestra: l’exterior , el centre, l’interior i l’entorn. En ell trobaran una gran ajuda per orientar-se amb la màxima llibertat de composició i sempre:

 • Un disseny personalitzat
 • Una protecció fiable
 • Un òptim aïllament tèrmic i acústic
 • Un muntatge professional
 • Una utilització fácil, confortable i duradera
 • Un servei  i una gestió eficient

Així doncs,  els convidem aquest 22 novembre a l’ Open day que realitzarem en el nostre Finstral Partner Studio.

Vinguin a experimentar amb els productes i a descobrir la nostra filosofia.

 

Ajuts per a renovar les finestres

Ajuts del Consorci Metropolità de l’ Habitatge per a renovar les finestres.

El 21 de gener de 2019 entra en vigor una nova convocatòria d’ajuts per a l’adequació de l’habitatge. L’objectiu del Programa és oferir subvencions a fons perdut per a actuacions d’adequació i obtenció de l’habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars de l’àrea metropolitana.

Es subvencionen actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica com són la millora de l’aïllament de l’habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic, la incorporació de proteccions solars en les obertures, el canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables). També la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic i la  il·luminació LED.

L’habitatge ha de haver estat construït abans de l’any 1996, ser de titularitat privada i constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment.

Amb caràcter general, la quantia màxima de la subvenció no podrà superar el 40% del pressupost subvencionable, ni l’import de 3.000 euros. En cas que l’habitatge s’incorpori a la Borsa local de lloguer aquesta quantia màxima serà de 6.000 euros. A efectes del càlcul de la subvenció no s’inclouran impostos, taxes o tributs.

Així doncs: aprofita els ajuts per a renovar les teves finestres a Factoria Canabal, per unes més eficients tèrmicament i acústicament.  T’ajudarem amb el procés de la sol·licitud. Per a mes informació consulta la pàgina web del Consorci Metropolità de l’Habitatge:

http://www.cmh.cat/web/cmh/ajuts/programes/programa-habitabilitat-2018

Estem renovant la nostra exposició de finestres

Una exposició ha de ser un espai idoni on els clients experimentin amb el producte que vénen a conèixer. Les finestres ofereixen una gran varietat de possibilitats per escollir i la finestra perfecta és diferent per a cadascun. A més, és una inversió que ha de durar dècades.

Es per això, que nosaltres volem acompanyar-los pas a pas en la seva elecció, perquè puguin trobar la millor solució que satisfaci les seves necessitats i exigències.

 

Celebrem la setmana de l’energia

setmana de l'energia

Volem celebrar la setmana de l’energia regalant el check-up de finestres Finstral. Aquest check-up és una eina que ajuda a saber en quin grau d’aïllament es troben les finestres que teniu actualment.  Amb unes petites comprovacions,  podreu esbrinar:

 • La quantitat de pèrdua de calor
 • Els decibels que s’estan reduint
 • Si són hermètiques
 • Si són segures

Per què pensem que és important realitzar aquest test?

 • Perquè gairebé el 30% de l’energia utilitzada per a la calefacció o aire condicionat es perd degut al deficient aïllament de les finestres
 • Perquè segons l’ OMS el soroll és la segona amenaça per a la salut pública
 • Perquè el 80% dels robatoris en les llars es produeixen per les finestres
 • Perquè el 50% de totes les finestres en Europa tenen més de 20 anys
 • I perquè en el nostre país més del 80% no compleixen amb les exigències actuals en quant a eficiència energètica, qualitat i seguretat

Així doncs, celebra la setmana de l’energia amb nosaltres i vine a recollir a les nostres exposicions aquest check-up de finestres. Una original forma de revisar-les!

El nostre estand de finestres a l’Illa Diagonal

El nostre estand de finestres ja està preparat en el centre comercial l’ Illa Diagonal. Del 16 al 30 d’abril podeu venir a visitar-nos, a la planta -1 davant del Fnac
Un any més, durant l’última quinzena d’abril, ens trobareu al’ Illa Diagonal on hem muntat un petit estand amb finestres. Les mostres que hem portat aquest any són:
La finestra Top 90 de pvc en color blanc i amb la cortina veneciana a l’interior de color plata.
La sèrie Ligna, fusta per la part interior i pvc o alumini per l’exterior. També podreu veure l’opció de la fulla oculta, disseny minimalista que proporciona la màxima llum a l’interior dels espais.

També us presentem les novetats de Finstral:
La sèrie ProRes que és un material constituït per pvc reciclat i la pela de l’arròs, un producte natural que es descarta de l’agricultura. D’aquesta manera s’obtenen unes finestres especialment respectuoses amb els recursos i alhora amb el medi ambient. També podreu veure la sèrie Cristal, un model de finestra i balconera on el perfil de la fulla desapareix per complet de manera que només es veu superfície de vidre. El disseny tècnicament més avançat sense perdre l’aïllament necessari.

Com sempre podreu comprovar in situ la diferència de transmitància que hi ha entre el vidre doble i/o triple baix emissiu i el doble normal. Quedareu sorpresos de com es perd l’energia a través de la superfície del vidre i entendreu la importància que tenen per aconseguir un gran estalvi .

I per celebrar Sant Jordi us regalarem un punt de llibre i el check-up de finestres Finstral.
Així que ja teniu  molts motius per fer-nos una visita en el nostre estand de finestres.
US ESPEREM!!