Seguretat

Seguretat i robatoris – Ventanas Finstral

“El més important és invertir en seguretat”

Entre 2012 i 2016, el nombre de robatoris a llars va descendre un 10% a tota Europa. Així ho indiquen les dades oficials dels delictes registrats per la policia a la Unió Europea. També la oficina de policia de Colònia (Alemanya) “Kölner Studie”, amb renom internacional, confirma la tendència a la baixa. Al 2018 s’establí el nivell més baix de robatoris a vivendas dels últims vint anys. La inspectora en cap de la policia Ewa Litzenberger ho atribueix, sobre tot, a la millora dels estàndards de seguretat en finestres i portes.                    

Per on solen entrar els lladres a les cases? Ewa Litzenberger: en els habitatges plurifamiliars solen entrar per la porta d’entrada. En els habitatges unifamiliars, sovint, per la porta balconera de la terrassa, ja que sol estar situada en la part de darrere i, per tant, no es veu amb tanta facilitat. En aquests casos, solen entrar a la tarda, sobretot en les estacions més fosques de l’any, quan a les 17 hores ja s’encenen les llums i es veu fàcilment des de fora si hi ha algú a casa.

¿Com puc protegir-me?

Molt senzill. Prestant molta atenció a la seguretat de les portes i finestres. Moltes vegades no sabem el segura o insegura que és la nostra casa. S’haurien de controlar, en particular, els punts més vulnerables que són precisament les finestres i portes. Com a mínim, la policia recomana que el nivell de protecció sigui almenys RC2 (és l’abreviatura de Resistance Class 2). És una norma internacional que defineix les diferents classes de seguretat antirobatori de finestres i portes, establint els requisits mínims necessaris per a ferratges, vidres i punts de tancament de seguretat. Amb la classe de resistència RC 2, un intrús necessita com a mínim tres minuts per a obrir una finestra o una porta. Pot semblar poc, però és suficient perquè la majoria dels intrusos desisteixin en l’intent, ja que cada segon augmenta el risc que siguin descoberts.

Llavors, caldria posar, per si de cas, finestres i portes RC 2 a tot arreu?

La policia recomana equipar amb RC 2 (o superior) sobretot els punts febles de la casa que són de fàcil accés com són, per exemple, les portes d’entrada, portes balconeras de terrasses, finestres de soterranis i finestres de planta baixa. I en el cas d’habitatges plurifamiliars també totes les portes d’entrada. Els delinqüents sempre busquen la via més fàcil i menys exposada, per la qual cosa no solen entrar per finestres o balcons situats en plantes superiors, tret que siguin de fàcil accés. Per exemple, si els intrusos poden pujar-se, posem, a un contenidor d’escombraries o al sostre d’un garatge i des d’allí aconseguir una finestra, llavors també s’hauria d’utilitzar aquí la classe RC 2.

La majoria dels intrusos forcen les portes i finestres però gairebé mai trenquen els vidres. Vol això dir que el vidre de seguretat no és important?

Sí i no. En general, és cert que els ferratges i els punts de tancament de seguretat tenen una major rellevància per a la protecció antirobatori. Però l’últim estudi de la Policia de Colònia indica també que en molts intents de robatori amb força es van trobar danys en els ferratges i en el vidre de les finestres. És a dir, que renunciar a un vidre de seguretat en les finestres i portes balconeras més vulnerables no és recomanable, des del punt de vista de la policia, ja que si un lladre no pot forçar una finestra, és molt possible que l’intenti pel vidre.

No seria millor simplement instal·lar un sistema d’alarma?

Un sistema d’alarma seria un bon equipament complementari, perquè augmentaria la sensació de seguretat de la casa. Però aquest mai podria substituir uns resistents components de seguretat. Per això, el primer és sempre invertir en equipament de seguretat, assegurar-se que els ferratges i els punts de tancament estiguin certificats i garanteixin la protecció necessària. Després d’això, un pot pensar en instal·lar un sistema d’alarma.

 

La inspectora cap de la policia alemanya, Ewa Litzenberger, gestiona el “Kölner Studie” sobre els robatoris a les cases. Els seus resultats serveixen de base en tota Europa per a prendre decisions relatives a la seguretat en les llars.

https://www.finstral.com/es/magazine/lo-m%C3%A1s-importante-es-invertir-en-seguridad/20-3666.html