“Les finestres defineixen l’estètica dels edificis”

 

L’arquitectura és un joc de proporcions, formes i materials; a més d’una resposta concreta a necessitats concretes. L’arquitectura és llibertat i obligació. I les finestres? Són l’element essencial en la cerca d’una combinació perfecta de funcionalitat i estètica. L’arquitecta Perrine Ernest ens parla del paper clau de les finestres en el disseny de façanes i edificis.

 

Quin paper exerceix la finestra com a element arquitectònic?

Perrine Ernest: les superfícies envidrades tenen una enorme rellevància en el disseny de l’envolupant de l’edifici. Al contrari que un mur, el vidre reflecteix, per dir-ho així, l’absència de material. Les finestres donen ritme i aporten una certa lleugeresa a l’estructura. Des del punt de vista conceptual, les finestres són un element destacat del llenguatge arquitectònic. Representen el punt de partida de tota una sèrie de jocs geomètrics i contribueixen a la composició del conjunt. Les finestres donen caràcter a les façanes i caracteritzen l’estètica dels edificis.

 

Quins criteris d’estètica aplica vostè, com a arquitecta, per a triar les finestres?

Depèn de l’edifici, de l’estil arquitectònic i de les exigències del client. El resultat final ha de ser harmoniós. El que es pot observar actualment és la tendència a “ocultar” el marc de les finestres. Els perfils són cada vegada més estrets i prims i, per tant, gairebé invisibles.
Però des del punt de vista de l’estètica pot ser igualment interessant ressaltar i emfatitzar el marc de manera conscient. Per exemple, ressaltar els perfils de les fulles o destacar-los amb una estudiada combinació de materials.

 

Fins a quin punt la modularitat i materialitat de les finestres influeixen en l’arquitectura?

Molt senzill. Amb la llibertat formal creix la nostra llibertat de composició. Una gran selecció de materials, formes i colors que es puguin combinar entre ells gràcies a una estructura modular augmenta infinitament les nostres possibilitats, fins i tot pel que fa als detalls. Des del color dels jonquillos fins a les varetes distancials dels vidres, des de la composició dels vidres fins a decidir quanta transmissió lluminosa volem… tot es pot dissenyar i personalitzar a mesura.

 

Però, un aspecte que sempre s’ha de considerar és la interacció entre l’interior i l’exterior, no és cert?

Sí, les finestres poden, per exemple, emmarcar vistes o jugar amb les perspectives. Grans superfícies envidrades fan que desaparegui el límit entre l’interior i l’exterior generant un efecte espacial particular. Però també els petits espais es poden revaloritzar posicionant hàbilment una finestra i dotar-los de certa amplitud. La llum defineix els espais.

 

Quina importància tenen les finestres per al benestar i la qualitat de vida?

Són infinitament importants. Les finestres ens aporten llum i sense llum no podem viure. A més de la llum natural indirecta, amb un estudi detallat de la ubicació de les finestres, també és possible deixar entrar llum solar directa en l’edifici. El joc de llums i ombres que es crea en l’espai va transformant-se al llarg del dia i contribueix al benestar.

 

Quines són les tendències d’estètica actuals, en quina direcció evolucionen?

El nostre present està marcat per l’aspecte de l’eficiència energètica. L’arquitectura contribueix de manera important a la sostenibilitat i això es reflecteix també a través del disseny. El desafiament radica a reduir al màxim la petjada energètica dels edificis i a continuar desenvolupant el llenguatge formal arquitectònic.

 

Com es pot aconseguir?

D’una banda, triant materials reciclables, la fabricació dels quals danyi el menys possible el medi ambient. D’altra banda, mitjançant l’envolupant eficient dels edificis, que garanteixi un òptim aïllament i al mateix temps que aprofiti, per exemple, l’energia solar passiva. Però la sostenibilitat pot significar, així mateix, projectar edificis flexibles que s’adaptin a les exigències d’ús. D’aquesta manera s’evitaran les reestructuracions.

 

Quina importància té la sostenibilitat en l’elecció d’un producte?

A l’hora de triar un element constructiu, avui dia, no es poden ignorar qüestions com la durabilitat i la sostenibilitat. Evidentment se sumen altres criteris, com el preu i l’equipament tècnic, etc., però, per a l’envolupant de l’edifici, la durabilitat i la sostenibilitat són decisius.

 

L’arquitecta Perrine Ernest dirigeix, des de 2014, juntament amb els seus dos socis, l’estudi d’arquitectura Specimen a Bèlgica.