La innovació i la qualitat s’afegeixen a la sostenibilitat al sector de les finestres sostenibles a Barcelona

Les finestres modernes exerceixen un paper fonamental en el consum energètic dels edificis. Però, perquè sigui un producte realment sostenible, no n’hi ha prou amb un bon valor aïllant. Per això, Finstral ha escollit realitzar una estrategia diferent a la resta del mercat.

 

Com garantim la qualitat de les finestres?

Finstral aconsegueix garantir els màxims estàndards de qualitat en els seus productes gràcies a que es responsabilitza de tot el procés de producció: des de la mescla del PVC, segons una recepta pròpia, fins al desenvolupament i extrusió dels perfils; passant per l’elaboració de la fusta fins al lacatge de l’alumini; sense oblidar la producció del vidre aïllant i assemblatge dels components de les finestres.

Fins i tot, Finstral s’assegura que els distribuïdors i muntadors que comercialitzen i instal·len els seus productes realitzin auditories i una formació a l’any que acrediti que el muntatge garanteix aquesta qualitat.

 

La sostenibilitat que garanteix l’estructura modular de les finestres Finstral

En realitzar tot el procés de producció en les instal·lacions Finstral es pot combinar i adaptar perfectament entre si i millorar sempre les finestres amb un ús eficient dels recursos i un consum energètic reduït.

Aquests perfils estan dissenyats de tal manera que tots els materials es poden separar amb facilitat i destinar-los a processos de recuperació diferenciats, la qual cosa aconsegueix que siguin reciclables al 100%.

Una altra dels avantatges d’aquestes estructures és que els seus perfils són més estrets que els d’altres fabricants. Això és possible gràcies als vidres adherits al perfil, els quals formen una unitat estable en lloc de només calçar-ho com és habitual. D’aquesta manera, vist que el perfil no ha de subjectar el vidre, podem desenvolupar perfils més estrets i elegants. Això permet reduir dos terços de l’ús de reforços d’acer, que abans havien de ser col·locats en tots els perfils de PVC. A més, gràcies a l’absoluta modularitat del sistema, els clients tenen l’absoluta llibertat per a compondre i personalitzar les finestres.

 

Muntatge de les finestres sostenibles

A Europa continua sent habitual realitzar el muntatge directament al mur. No obstant això, amb sistemes més moderns es pot reduir notablement el procés de muntatge i Finstral ha aconseguit ser pioner en aquest tema.

En el cas de les finestres antigues de fusta que requereixin una renovació es realitzen mitjançant el muntatge amb marc de renovació que suposa realitzar-lo en la meitat de temps respecte als sistemes convencionals mentre s’estalvien recursos. D’aquesta manera, ja no és necessari realitzar obres de paleta. En canvi, per a la renovació de finestres d’alumini o PVC, s’ha introduït el muntatge amb marc de renovació per l’interior que permet canviar una finestra en 30 minuts. Així doncs, en fer els treballs des de l’interior, es redueix temps i costos, ja que no es requereix bastida, ni treballs de pintura o obra de paleta.

En el caso de las viviendas de obra nueva, Finstral apuesta por los premarcos colocados durante la fase de obra de modo que se evita cualquier daño en las ventanas nuevas. Y, en caso de que las ventanas tengan que renovarse al cabo de 20-30 años, se podría realizar en cuestión de minutos y, también, sin trabajos de albañilería.

 

D’aquesta manera, Factoria Canabal ha estat i seguirà apostant per ofrerir les majors qualitats i els productes més sostenibles del mercat. El nostre servei sempre garantirà el millor per als nostres clients i pel planeta, confiem en la innovació que resideix als productes Finstral. Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat als teus projectes.