Factoria Canabal garanteix el millor aïllament tèrmic per a les finestres.

 

Quan parlem d’aïllament tèrmic pensem en el conjunt de materials i tècniques de la instal·lació emprats en el sector de la construcció. Si hem de destacar algun element, sens dubte aquest seria la finestra, no només perquè és el punt més feble de qualsevol edificació, sinó perquè és el més fàcil de substituir. Per tal d’assolir aïllament tèrmic i l’eficiència energètica d’una llar hem de començar per les finestres, i ja aconseguirem reduir el nostre consum energètic més d’un 30% tant a l’hivern com a l’estiu. 

Els valors d’aïllament tèrmic que ens pot proporcionar una finestra venen determinats per tres factors: el perfil, el vidre i finalment el muntatge.Factoria Canabal garanteix el millor aïllament tèrmic per a les finestres.

El perfil i l’aïllament tèrmic

 

Per començar hem de tenir en compte que no perdem aïllament únicament a través del vidre, també ho fem amb el perfil. Existeixen coeficients de transmitància pel vidre (Ug W/m2K), pel perfil (Uw W/m2K) i per la mitja del conjunt de la finestra (Uf W/m2K). Tenint en compte que el PVC és el material ideal per l’aïllament de les finestres, Finstral ha desenvolupat una perfileria exclusiva amb sistemes de càmeres per tots els seus models. A més, per aquells on s’incorporen materials com alumini, fusta o ForRes s’ha dissenyat un sistema modular que sempre manté un nucli de PVC al centre de la finestra. La producció en fàbriques pròpies al Nord d’Itàlia de tots els perfils garanteix una alta qualitat.

Factoria Canabal garanteix el millor aïllament tèrmic per a les finestres.

 

Per altra banda, hem de saber que la tipologia de tancament de la fulla escollida també marcarà els valors d’aïllament d’una finestra. Per exemple, una finestra practicable sempre serà més hermètica que una finestra corredissa. Finstral va més enllà i ha introduït la triple junta i el buló xampinyó per assegurar la millor hermeticitat.

També el nombre de punts de tancament són determinants: amb Finstral com a mínim tenim quatre i es pot augmentar en 6 i 8 amb ferratges de seguretat com l’RC2.

Factoria Canabal garanteix el millor aïllament tèrmic per a les finestres.

 

El vidre i l’aïllament tèrmic

Factoria Canabal garanteix el millor aïllament tèrmic per a les finestres.

Finstral és un dels pocs fabricants que produeix el seu propi vidre i ho fa en una de les fàbriques més modernes d’Europa del sector. Normalment, el vidre es compon de dues o tres làmines de vidre, una varilla distancial i gas argó a les càmeres. En funció d’aquesta combinació podem arribar a els valors òptims. La diferencia principal ve reeixida per la qualitat dels diferents ingredients. Finstral s’assegura de què el vidre no només aïlli, també ha de deixar passar llum natural i la varilla distancial ha d’estar tèrmicament optimitzada soldant-la a les cantonades.

 

El muntatge i l’aïllament tèrmic

Una finestra és perfecta només quan el muntatge és perfecte. Al voltant d’un 30% de l’aïllament d’una finestra depen de la qualitat d’aquest. Hi ha diferents aplicacions possibles i idònies en funció de cada projecte. Des de la connexió directa a obra a mitjan mur, semiempotrada o a l’interior, passant per premarcs de fusta, ferro (la menys recomanable) o adaptant la finestra antiga per la renovació sobre la mateixa; acabant amb sistemes d’última generació com el premarc FinFix de Finstral.

A Factoria Canabal projectem amb molta atenció tots els nostres sistemes d’aplicació. També sotmetem les nostres connexions a obra a rigorosos controls de qualitat certificats per l’Institut für Fenstertechnik Rosenheim i Finstral. Utilitzem sempre els millors materials per aconseguir els millors muntatges.

Finstral i Factoria Canabal poden garantir els màxims estàndards de qualitat en tot el procés de renovació o instal·lació de finestres. Ens ocupem de tot, des de el desenvolupament del producte al muntatge passant per la fabricació. Només d’aquesta manera ens assegurem la síntesi perfecta entre els tres factors esmentats (perfil, vidre i muntatge) per tal d’assolir l’aïllament tèrmic i l’eficiència energètica.

Montaje Certificado

Els més de 50 anys d’experiència de Finstral i els més de 25 anys de Factoria Canabal, muntant més de 25.000 unitats a l’Hospitalet de Llobregat, la ciutat de Barcelona i la província de Barcelona, ho avalen. Consulta la nostra pàgina web i posa’t en contacte amb nosaltres.