Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

El Departament de Drets Socials, ha publicat al DOGC la convocatòria de subvencions destinades a la rehabilitació d’edificis i habitatges i a la redacció del llibre de l’edifici. Es tracta de tres línies d’actuació incloses en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquest pla és finançat amb els fons Next Generation EU i permetràn lluitar contra el canvi climàtic i promoure l’eficiència energètica.

Aquest escrit tracta sobre els ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges. Aquests formen part del Programa 4 i són subvencions destinades a actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica en els habitatges unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

 

Requisits

D’entrada, són subvencionables aquelles actuacions realitzades en aquests habitatges, sempre i quan, almenys, compleixin una de les següents condicions:

  • Reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’ almenys un 7%.
  • Reducció del consum d’ energia primària no renovable d’ almenys un 30%.
  • En el cas que modifiqui o substitueixi elements constructius de l’ envolupant tèrmica que compleixin amb els valors límits de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire de les taules 3.1.1.a i 3.1.3.a del CTE DB HE-1.

En tots els casos les reduccions de demanda o consum es tindran en compte per comparativa del Certificat d’Eficiència Energètica existent abans de l’actuació i el mateix certificat posterior a l’actuació.

Per tant, els habitatges pels quals es sol·liciti l’ajut d’aquest programa han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris en el moment de presentar la sol·licitud.

Quantia dels ajuts

D’altra banda, el cost mínim de l’ actuació ha de ser de 1.000 €. L’ import de la subvenció és d’un 40 % del cost de les obres amb un màxim de 3.000 €.

Per a més informació relativa a les condicions i al procés de sol·licitud de l’ ajut podeu consultar en:

Així doncs, si compleixes amb els requisits i vols renovar les teves finestres i/o portes contacta amb nosaltres, i demana’ns pressupost sense compromís. T’ assessorarem i ajudarem amb el procés de la sol·licitud.