Què és la certificació energètica?

Divendres passat el Govern central va aprovar finalment el reial decret sobre el procediment bàsic per a la certificació energètica. A partir de l’1 de juny els pisos, locals comercials i oficines en venda o lloguer hauran de posseir un certificat energètic. Serà l’etiqueta que indicarà el consum energètic.

L’A serà la millor qualificació (menor consum energètic), i la G, la pitjor (major consum). L’objectiu d’aquesta mesura és informar el consumidor sobre l’eficiència energètica de l’habitatge o local que està a punt d’adquirir. S’estima que entre dos edificis de les mateixes dimensions, l’estalvi energètic entre una qualificació A i una qualificació G pot ser del 70%, és a dir que l’inquilí-ina o comprador d’un habitatge amb qualificació A pagarà el 70% menys que el propietari d’un habitatge de qualificació G per a aconseguir els mateixos nivells de confortabilitat, segons dades de la signatura Certicalia.

certificaciónenergética

Test energia

El col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona ha posat en marxa el Test Energia perquè totes les persones interessades puguin conèixer quin és el comportament energètic del seu habitatge. El test mesura el consum real de l’habitatge, tant d’electricitat com de gas i també analitza els hàbits de les persones que habiten en ella. Els indicadors que es valoren són l’envolupant de l’edifici, aïllaments existents, ponts tèrmics, qualitat de portes i finestres, les instal·lacions generadors d’energia, la calefacció i refrigeració de l’edifici, l’aigua calenta sanitària ACS i il·luminació.

En la normativa actual es requereixen unes mesures de reducció del consum i uns equips que afavoreixin l’estalvi energètic. Amb el d’estalvi i eficiència energètica 2011-2020 s’actuarà sobre els següents segments de l’edificació:

  • Aïllaments tèrmics i finestres que millorin l’eficiència energètica.
  • Il·luminació de baix consum. Equips de climatització i refrigeradors d’aigua d’alta eficiència.
  • Millora de calderes Radiadors per aigua a baixa temperatura i sòl-sostre radiants.
  • Ascensors d’alta eficàcia Sistema de gestió, control i regulació òptims.

Per tant, aquesta certificació energètica suposa que els habitatges amb millors qualificacions tindran un preu superior i major preferència. I per descomptat un estalvi energètic: si són realitzades les obres de millora proposades, estalviarà en la seva factura energètica. Fonts: Butlletí oficial de l’Estat www.certificateficienciaenergetica.net Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

Recordi que com més aïllant és la finestra (valor O) major estalvi energètic s’aconsegueix, per tant les nostres finestres i el nostre sistema de treball contribuiran notablement a l’obtenció d’una major certificació per al seu habitatge o local.