La qualitat del muntatge de les nostres finestres Finstral assegura un bon funcionament al llarg del temps.

 

Un muntatge realitzat de manera professional garanteix un segellament òptim, excel·lents valors d’aïllament tèrmic i una còmoda maniobrabilitat durant molts anys. És per això que, a Factoria Canabal, la qualitat de l’execució del muntatge és tan important com la qualitat de cada un dels nostres productes.

 

Institut ift Rosenheim

Des de fa molts anys, l’Institut ift Rosenheim, un prestigiós organisme internacional i independent, controla i certifica la qualitat de les nostres finestres Finstral i l’execució de l’instalació. Amb més de 150 empleats especialitzats, promou el desenvolupament de productes i materials de qualitat per a la construcció. Alguns dels serveis són:

  • Comprovar la idoneïtat per a l’ús d’un producte (proves d’idoneïtat, assajos de tipus i assajos de sistemes).
  • Verificar cadascuna de les prestacions del producte.
  • Executar peritatges i informes pericials.
  • Avaluar ofertes, projectes de construcció i solucions tècniques especials.
  • Monitoratge i certificació de productes i sistemes de gestió corporativa.
  • Activitats de recerca i desenvolupament.
  • Calibrat d’instruments de mesurament, projecció i producció de dispositius de control.
  • Organització de convenis, seminaris i cursos de formació.
  • Activitats d’edició i publicació d’informes tècnics.

Per a nosaltres, les principals característiques d’una instalació professional són tenir un programa organitzat de les activitats i fer un ús correcte dels productes adequats per al segellament, aïllament i fixació.

 

Muntatge de qualitat

Per aquestes raons, les empreses que s’ocupen del muntatge han de treballar amb muntadors qualificats que hagin rebut una formació específica, com per exemple el curs ift per a la tècnica del muntatge. 

Una bona feina de muntatge es caracteritza pels detalls executius planificats i aprovats per ift Rosenheim, estudiats específicament per a la mena de finestra, dimensions i paret on s’instal·larà. Els fonaments tècnics es recullen en el manual de muntatge creat per l’Institut ift i publicat per l’associació RAL. 

Per a garantir una elevada qualitat del muntatge de finestres i portes balconeres és necessari un control periòdic del procés de muntatge. Per aquesta raó, l’institut ift ha desenvolupat el “Programa de Certificació per al muntatge de finestres, portes exteriors i murs cortina (QM 352)“. Això és utilitzat per distribuïdors partner (com Factoria Canabal) que col·laboren amb Finstral, per a continuar millorant i donar testimoniatge de la qualitat del seu treball a través del certificat ift.